TND SPSCG Sempozyum 2020

TND SPSCG Sempozyum 2020

TND SPSCG Sempozyum 2020

TND SPSCG Sempozyum 2020

Bildiri Yazım Kuralları

Sadece Sözlü Bildiri sunumları kabul edilecektir.

Bildiri ana başlıkları; ⁕servikal dejeneratif, ⁕torakolomber dejeneratif, ⁕servikal travma, ⁕torakolomber travma, ⁕tümör, ⁕deformite, ⁕enfeksiyon, ⁕konjenital, ⁕özel konular” olarak belirlenmiştir.

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Özet içinde yazar ve/veya kurum adı geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 

Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.
 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. 
Sempozyum programımızın “serbest bildiriler”e ayrılan süre kapsamınca en yüksek puan alan 25 bildiri kabul edilecektir. 
Kabul edilen bildirinin programda yer alması için kabul edilen bildiri sahiplerinin kabul yazılarını aldıktan sonra bildiri sunumlarını sisteme yükleyerek (ilgili yönerge kendilerine kabul yazısı ile birlikte gönderilecektir) sunum programı sırasında on-line hazır bulunmaları gerekecektir.