13. Ulusal Artroplasti Kongresi

13. Ulusal Artroplasti Kongresi


Bildiri Özeti Gönderme Koşulları

1- Son bildiri gönderim tarihi 1 Aralık 2024

2- Bildirilerin http://kongre2025.artroplasti.org.tr/ adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız faks veya e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Bildiri özetleri program komitesi tarafından kör olarak değerlendirilecek ve sonuçlar e-posta yolu ile gönderilecektir.

4- Yazarlar sunum tercihleri ile ilgili olarak sözlü sunum veya poster seçebilirler. 

Bildiri özeti hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar

- Bildiri özetleri düzgün, açık ve anlaşılır bir dille Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Anlatım ve yazım hataları yapılmamalıdır.

- Bildiri kategorisi aşağıdaki listeden seçilmelidir:

Kalça-Yeni teknolojiler( Robotik vb.)

Kalça- Primer

Kalça- Revizyon

Kalça Koruyucu Cerrahi

Kalça- Avasküler Nekroz

Kalça- Travma Sonrası Artroplasti

Kalça- Temel Bilimler

Diz- Yeni teknolojiler( Robotik vb.)

Diz- Primer

Diz- Revizyon

Diz- Unikondiler

Diz- Osteotomi vb

Diz- Travma Sonrası Artroplasti

Diz- Temel Bilimler

 

- Bildiri başlığı en fazla 200 karakter (boşluklar dahil), bildiri özeti en fazla 3000 karakter (boşluklar dahil, Amaç:500, Gereç ve Yöntem:1000, Sonuçlar:1000, Tartışma ve Çıkarımlar:500) olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır

- "Amaç" bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. "Gereç ve Yöntem" bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. "Tartışma ve Çıkarımlar" bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmeli ve elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmelidir.

- Bildiri metninde ve başlık içinde yazarların kimlik ve kurum bilgisi bulunmamalıdır.

- Bildiri özetinde kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.

Bildirilerin değerlendirilmesi

Bildiriler araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, program komitesi  tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak e-posta ile gönderilecektir