16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

Bildirilerin Gönderilmesi
Kongre için sadece  online sistem üzerinden gönderilen bildiriler kabul edilecektir. e-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 27 Ekim 2021

Online sistem üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. 
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Bildiriler isim ve kurum bilgileri gizlenerek hakemlere gönderilmektedir. Bildirinin kongre kitapçığında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. 

 

Sunum formatları:

Hakem incelemesinden sonra bildiriler aşağıdaki şekilde kategorize edilecektir.

 • Referans Numarası SS ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır. SS bildirileri bilimsel programda 4 dak sunum, 2 dakika tartışma şeklinde yeralacaktır
 • Referans Numarası SB ile başlayan bildiler:Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır.SB bildirileri bilimsel programda 3 dak sunum,1 dakika tartışma şeklinde yer alacaktır
 • Referans Numarası VS ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır.VS bildirileri bilimsel programda 7 dak sunum şeklinde yer alacaktır 
 • Referans Numarası VP ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulmayacaktıır.Videolar fuaye alanında online olarak izlenecek